Raadplegen kentekenregister

Actuele regelgeving

 1. U mag geen keuring uitvoeren en dus ook geen keuringsrapport afgeven als de onderstaande aspecten afwijken of niet zijn vermeld in het kentekenregister:

  • het voor het voertuig opgegeven kenteken,
  • het identificatienummer van het ter keuring aangeboden voertuig en
  • datum eerste toelating van het voertuig.

  Bij modulaire aanhangwagens of voertuigen die  een kenteken hebben met de lettergroep ZZ of ZZZ en een combinatie van 1 of meerdere letters of cijfers, AA, CD, CDJ of de lettergroep BN of GN en 2 groepen van 2 cijfers, gebruikt u voor het raadplegen het kentekenbewijs deel I/IA of de kentekencard. Dit doet u omdat er geen of een minimaal aantal gegevens vermeld is in het kentekenregister. 

  U mag een voertuig niet keuren, als het niet mogelijk is de voertuiggegevens te raadplegen. Dit kan bijvoorbeeld een gevolg van een storing zijn. 

  Ontbreekt het ingeslagen identificatienummer of is het nummer onleesbaar? Dan moet u de aanvrager eerst naar een keuringsstation van de RDW verwijzen. U mag geen APK-rapport afgeven. 

  Voor de beoordeling van de keuringseisen controleert u of de gegevens van het voertuig op basis van de Regeling voertuigen artikel 5.*.1 en artikel 2 van de Aanvullende permanente eisen overeenkomen met de gegevens zoals vermeld in het kentekenregister. 

  Om het kentekenregister te controleren, moet u het scherm ‘Raadplegen Voertuiggegevens’ opvragen zoals is aangegeven in de ‘Gebruikshandleiding Raadplegen Voertuiggegevens’ van de provider. De gegevens van het voertuig worden dan op het raadpleegscherm getoond. 

  Ontbreken (leeg veld) op het scherm 1 of meerdere gegevens die nodig zijn voor de keuring? Neem dan contact op met de Technische Helpdesk van de RDW. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. De medewerker van de RDW geeft aan of u het voertuig mag keuren of dat u moet stoppen. Geeft de Technische Helpdesk aan dat u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging met de ontbrekende gegevens.

  Geeft het raadpleegscherm 1 van de volgende meldingen?

  • kenteken onbekend;
  • geen actueel voertuig;

  moet telefonisch contact worden opgenomen met het RDW APK-Centrum Nederland, waarbij de aanwijzingen moeten worden opgevolgd.

  Dan neemt u telefonisch contact op met het RDW APK-Centrum Nederland, voor verdere instructies. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. 

  Geeft het raadpleegscherm de melding: ‘keuren niet toegestaan, keuring door RDW’ dan mag u het voertuig niet keuren. De eigenaar/houder moet een afspraak maken voor een keuring bij de RDW. Hiervoor kan de eigenaar contact opnemen met de Klantenservice van de RDW. Het telefoonnummer is 088 008 74 47. 

  In het raadpleegscherm worden extra gegevens getoond. Dit zijn de resultaten van de laatste APK melding en een aantal van de meest voorkomende, gemelde reparatie- of afkeurpunten. Deze informatie is bedoeld als achtergrondinformatie, voordat u met de APK begint.


  Toelichting

  Voertuigidentificatienummer (VIN) niet aanwezig, niet leesbaar

  Voordat u een voertuig APK gaat keuren, moet u het VIN controleren. U mag het voertuig niet keuren als het VIN van het voertuig ontbreekt, niet leesbaar of niet overeenkomt met het kentekenregister. Dit staat omschreven in Regeling erkenning keuringsbevoegdheid APK, artikel 27 (lid 4). Ontbreekt het VIN of is het niet leesbaar, laat dan de eigenaar van het voertuig zelf contact opnemen met de RDW.