Afmelden met datacommunicatie-apparatuur

Actuele regelgeving

  1. Voorafgaand aan de afgifte van een APK-rapport en nadat de keuring heeft plaatsgevonden, moet het voertuig worden afgemeld, zodat de keuring wordt geregistreerd in het keuringsregister. Dit doet u bij goedgekeurde en afgekeurde voertuigen. 

    In de ‘Gebruikershandleiding’ van de provider kunt u de informatie vinden over hoe u een voertuig afmeldt en hoe u de APK-keuringsgegevens kunt opvragen.
    Geeft het systeem aan dat er geen voertuigsoort (licht of zwaar) kan worden vastgesteld? Dan kunt u het voertuig niet afmelden. In dit geval moet u contact opnemen met het
    RDW APK-Centrum Nederland. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Het is mogelijk dat het voertuig moet worden gewogen bij een keuringsstation van de RDW. 

    Geeft het afmeldscherm de melding: ‘afmelden niet toegestaan, keuring door RDW’ dan kunt u het voertuig niet afmelden. De eigenaar/houder moet een afspraak maken voor een keuring bij de RDW. Hiervoor kan de eigenaar/houder contact opnemen met de Klantenservice van de RDW. Het telefoonnummer is 088 008 74 47.