Verbod van verblindende lichten

Artikel 5.2.64

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Personenauto’s mogen, met uitzondering van grote lichten, niet zijn voorzien van verblindende lichten.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
 2. 2.

  Personenauto’s mogen, met uitzondering van de richtingaanwijzers, de waarschuwingsknipperlichten en de remlichten ten behoeve van het noodstopsignaal niet zijn voorzien van knipperende lichten.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 3. 3.

  Het tweede lid is niet van toepassing op personenauto’s in gebruik bij de in artikel 29, eerste lid, en artikel 30b van het RVV 1990 bedoelde diensten.
 4. 4.

  In afwijking van het tweede lid, mogen de zijmarkeringslichten van personenauto’s synchroon met de richtingaanwijzers aan dezelfde kant van het voertuig knipperen.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
  Toelichting

  Knipperende zijmarkeringslichten

  Het achterste zijmarkeringslicht kan rood of ambergeel zijn. Alleen de ambergele zijmarkeringslichten mogen synchroon knipperen met de richtingaanwijzers.