Spiegels

Artikel 5.2.45

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Personenauto’s in gebruik genomen na 25 januari 2010, moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel, een rechterbuitenspiegel en een binnenspiegel.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 2. 2.

  Indien met de in het eerste lid bedoelde binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien, behoeft deze niet aanwezig te zijn.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 3. 3.

  Personenauto’s in gebruik genomen vóór 26 januari 2010, moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en een binnenspiegel.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 4. 4.

  De in het derde lid bedoelde personenauto’s moeten zijn voorzien van een rechterbuitenspiegel, indien met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte niet voldoende kan worden overzien. Indien de binnenspiegel geen zicht naar achteren mogelijk maakt, behoeft deze niet aanwezig te zijn.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 5. 5.

  De spiegels moeten deugdelijk zijn bevestigd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 6. 6.

  Het spiegelglas van de verplichte spiegels mag geen verschijnselen van breuk vertonen en mag niet in ernstige mate zijn verweerd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 7. 7.

  In afwijking van het eerste, derde en vierde lid mogen verplichte spiegels zijn vervangen door goedwerkende cameramonitorsystemen. Indien spiegels vervangen zijn door cameramonitorsystemen, dan moeten deze systemen deugdelijk bevestigd zijn.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.