Frontbeschermingsinrichtingen

Artikel 5.2.50

Actuele regelgeving

 1. Frontbeschermingsinrichtingen van personenauto’s met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, die na 31 december 2008 in gebruik zijn genomen, moeten zijn goedgekeurd voor het voertuig waarop zij zijn aangebracht en moeten zijn voorzien van een EG-typegoedkeuringsmerk dat voldoet aan de daaromtrent in Aanvullende permanente eisen, artikel 112, gestelde eisen.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Indien een EG-typegoedkeuringsmerk aanwezig is blijft verdere controle achterwege.
  Aanvullende permanente eisen

  Artikel 112

  1. Het EG-typegoedkeuringsmerk voor frontbeschermingsinrichtingen moet zijn vormgegeven overeenkomstig figuur 31moet in gemonteerde toestand duidelijk leesbaar en onuitwisbaar zijn aangebracht.
  2. Het eerste lid wordt getoetst door middel van visuele controle.
  EG- typegoedkeuringsmerk voor frontbeschermingsinrichtingen
  Figuur 31. EU-typegoedkeuringsmerk, waarbij de volgende codes de daarbij vermelde betekenis hebben

   

  • e1: EU-typegoedkeuring. De lidstaat die de goedkeuring heeft verleend wordt aangeduid met een variabele kenletter (‘1’ is Duitsland, ‘4’ is Nederland);
  • 01: variabel volgnummer waarmee de (wijzigings)richtlijn wordt aangeduid overeenkomstig welke de EU-typegoedkeuring heeft plaatsgevonden. Achter het volgnummer is een asterisk of een spatie geplaatst;
  • 1471: variabel basisgoedkeuringsnummer.

  Nieuw per: 1-1-2016