Bovenbouw

Artikel 5.2.4

Actuele regelgeving

  1. De bovenbouw van personenauto’s moet deugdelijk op het onderstel zijn bevestigd. Indien sprake is van corrosie, is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, hoofdstuk 1, titel 2, afdelingen 1, 2 en 3, van toepassing.
    Wijze van keuren

    Visuele controle, terwijl de personenauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.