Algemeen

Artikel 5.2.0

Actuele regelgeving

  1. Een personenauto moet voldoen aan de in deze afdeling opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de bijbehorende wijze van keuren, waarbij in voorkomend geval Aanvullende permanente eisen van toepassing zijn.