Stoelen of banken

Artikel 5.2.75

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Indien in het goedkeuringsdocument rails of andere bevestigingspunten voor de bevestiging van rolstoelen of ligplaatsen zijn aangegeven, kan het aantal stoelen of banken in de taxi minder zijn dan in het goedkeuringsdocument is vermeld.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 2. 2.

  Indien op de rails stoelen of banken zijn bevestigd, moet de positionering ervan zodanig zijn dat voldoende doorgang naar een deur is gewaarborgd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.Van voldoende doorgang is sprake indien een volwassen persoon de deur kan bereiken.
 3. 3.

  Aanwezige interieurdelen mogen de doorgang naar een uitgang niet belemmeren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.