Overeenstemmen goedkeuringsdocument

Artikel 5.2.74

Actuele regelgeving

  1. De inrichting van een taxi moet overeenstemmen met het goedkeuringsdocument, bedoeld in artikel 3.1.5, achtste lid, tenzij in deze afdeling anders is bepaald.
    Wijze van keuren
    Visuele controle