Hoofdstuk 4a De exameninstantie

Actuele regelgeving

 1. 19. a.

  aangewezen exameninstantie
  Als exameninstantie wordt aangewezen de Stichting VAM (IBKI) te Nieuwegein.

 2. 19. b.

  eisen exameninstantie
  De exameninstantie voldoet aan de volgende eisen:

  1. de exameninstantie is onafhankelijk en onpartijdig en neemt bij de uitvoering van de werkzaamheden het examenreglement in acht;
  2. de exameninstantie neemt afdoende maatregelen om fraude, voor, tijdens en na het examen te voorkomen.
 3. 19c.

  taken exameninstantie

  1. De exameninstantie is belast met:
   1. het afnemen van het examen voor het diploma keurmeester periodieke keuring zware (bedrijfs)voertuigen;
   2. het afnemen van het examen voor het diploma keurmeester periodieke keuring lichte voertuigen;
   3. het afnemen van het examen voor het diploma keurmeester periodieke keuring landbouw- en bosbouwtrekkers;
   4. het afnemen van het examen ter verlenging van de bevoegdheid tot keuren van zware (bedrijfs)voertuigen;
   5. het afnemen van het examen ter verlenging van de bevoegdheid tot keuren van lichte voertuigen;
   6. het afnemen van het examen ter verlenging van de bevoegdheid in de gevallen genoemd in de artikelen 44 tot en met 46;
   7. het afnemen van het examen ter verlenging van de bevoegdheid tot keuren van landbouw- en bosbouwtrekkers;
   8. de vaststelling van de tarieven voor de activiteiten, bedoeld in de onderdelen a tot en met g.
  2. De exameninstantie is verder met betrekking tot het organiseren en afnemen van de examens, bedoeld in het eerste lid, belast met
   1. het geven van voorlichting en bekendheid aan het examen;
   2. het vaststellen van de examendatum, het tijdstip en de plaats;
   3. het toezenden van de uitnodiging voor de deelname aan het examen;
   4. het factureren van de tarieven, bedoeld in het eerste lid onder h, aan een deelnemer, en
   5. het registreren van individuele en algemene resultaten van de examens als bedoeld in het eerste lid onder a tot en met g.