Vervangend APK-rapport

Actuele regelgeving

  1. Wil de voertuigeigenaar een vervangend APK-rapport (het oude is kwijtgeraakt, versleten of helemaal/gedeeltelijk onleesbaar)? Dan kan die een vervangend APK-rapport aanvragen bij ons (tegen betaling). De erkenninghouder kan ook een nieuw APK-rapport afgeven, maar alleen voor de voertuigen die onder zijn erkenning zijn afgemeld. Een nieuw APK-rapport is te herkennen aan een andere aanmaakdatum dan de keuringsdatum. Daarnaast staat op de plaats van de handtekening van de keurmeester het volgende: ‘Dit keuringsbewijs is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening’. Zie als voorbeeld bijlage 2 (pdf, 548kb).

    De keurmeester hoeft het vervangende APK-rapport niet  te ondertekenen. Is het voertuig  tijdens de keuring in een steekproef gevallen? Dan zijn er gegevens gevuld over het resultaat van de keuring onder ‘In te vullen door de RDW’. Op de plaats van de handtekening RDW-functionaris staat het volgende: ‘Dit keuringsbewijs is automatisch gegenereerd en bevat daarom geen handtekening’. Zie als voorbeeld bijlage 3 (pdf, 547kb). U mag alleen een vervangend APK-rapport afdrukken rechtstreeks vanuit het register.