Schrijven op APK-rapport

Actuele regelgeving

  1. Het is niet toegestaan om op het APK-rapport te schrijven (met uitzondering van de ondertekening van de keurmeester). De RDW-medewerker registreert het resultaat van de steekproef of herkeuring na afkeur op het APK-rapport. De steekproefcontroleur kan het nodig vinden om een notitie te maken op het APK-rapport.