Geharmoniseerde Unie-codes

Actuele regelgeving

  1. De Europese Richtlijn 2014/45/EU schrijft voor welke gegevens er minimaal op het APK-rapport moeten staan. Deze gegevens moeten zijn aangevuld met de in de Richtlijn geharmoniseerde Unie-codes. Bij die gegevens die een geharmoniseerde Unie-code hebben, is de codering (cijfers 1 tot en met 10) op het APK-rapport toegevoegd.