Dit rapport is afgegeven door

Actuele regelgeving

  1. Hier staan onder andere de naam en het pasnummer van de APK-keurmeester. Het pasnummer is het nummer dat op de bevoegdheidspas staat vermeld. Dit nummer staat op het rapport om er zeker van te zijn dat de keurmeester die het voertuig heeft gekeurd ook degene is die het voertuig afmeldt.
    Het APK-rapport wordt afgegeven namens de erkenninghouder. De erkenninghouder machtigt de keurmeester als het ware om dit rapport namens de erkenninghouder te ondertekenen en af te geven. De  keurmeester tekent het APK-rapport.