Algemeen

Actuele regelgeving

 1. Na elke keuring moet er een APK-rapport worden afgegeven. De gediplomeerde keurmeester moet het rapport ondertekenen.  

  Is het voertuig goedgekeurd, dan geldt het afgegeven APK-rapport als keuringsbewijs (zoals bedoeld in artikel 72 van de Wegenverkeerswet 1994). Voldoet het voertuig niet aan de keuringseisen? Dan geldt het APK-rapport als de schriftelijke mededeling van de weigering tot afgifte van een keuringsbewijs.

  De geldigheid van een APK-rapport gaat in op  de dag van afgifte. Een voertuig kan worden gekeurd en afgemeld binnen een periode van 2 maanden voor de APK-vervaldatum. De nieuwe APK-datum blijft dan hetzelfde als de ‘oude’ APK-vervaldatum, plus 1 of 2 jaar (afhankelijk van hoe vaak het voertuig moet worden gekeurd). Een APK-rapport is niet meer geldig als er een vervangend APK-rapport wordt afgegeven of door het aanbrengen van wijzigingen op het rapport.  

  U moet zowel goedgekeurde als afgekeurde voertuigen afmelden. Bij een goedkeur- en afkeurmelding moet u de eventuele reparatieadvies-, advies-, reparatie-, afkeurpunt(en) en/of opmerking(en) in het afmeldscherm aangeven. De reparatieadvies-, advies-, reparatie-, afkeurpunt(en) en/of opmerking(en) staan in de digitaal beschikbare keuringsaspectenlijst. De  Provider/Webdirect biedt deze lijst aan in het afmeldscherm.

  Het APK-rapport mag u pas afgeven als blijkt dat het voertuig niet in een steekproef valt. Is dit wel het geval dan geeft u het rapport pas af als de steekproef is uitgevoerd en er geen bezwaar is tegen afgifte van het APK-rapport.

  Er volgt ter verduidelijking een uitleg over enkele aspecten die op het APK rapport staan. De uitleg van deze aspecten zijn ook van toepassing op het vermelden van de gegevens bij het afmelden van voertuigen. Ook de mogelijke reparatieadvies-, advies-, reparatie-, afkeurpunt(en) en/of opmerking(en) worden uitgelegd.