Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring

Actuele regelgeving

  1. Is de aanvrager het niet eens met de afkeuring van het voertuig? Hij of zij kan direct een herkeuring bij ons aanvragen. In dat geval moet de aanvrager het verzoek doen door een handtekening te zetten op het APK-rapport. Het voertuig moet u altijd afmelden als afgekeurd.

    Het kan ook voorkomen dat de keurmeester of de erkenninghouder het niet eens is met het resultaat van de steekproef door de steekproefcontroleur. Ook dan is een herkeuring mogelijk. Dit kunt u aangeven op het steekproefcontrolerapport (Administratieve procedures, Beroepsmogelijkheden).