Aanvrager verzoekt herkeuring na afkeuring

Actuele regelgeving

  1. Als de aanvrager het niet eens is met de afkeuring van het voertuig kan hij of zij direct een herkeuring bij de RDW aanvragen. In dat geval moet de aanvrager het verzoek doen door zijn handtekening te zetten op het APK-rapport. Het voertuig moet u altijd afmelden als afgekeurd.

    Het kan ook voorkomen dat de keurmeester of de erkenninghouder het niet eens is met het resultaat van de steekproef door de steekproefcontroleur. Ook dan is een herkeuring mogelijk. Dit kunt u aangeven op het steekproefcontrolerapport (Administratieve procedures, Beroepsmogelijkheden).