Gradaties

Artikel 3

Actuele regelgeving

  1. Gradaties worden ingedeeld in:
   1. gradatie 1: een misser die de verkeersveiligheid indirect beïnvloedt, die 0,4 strafpunt oplevert;
   2. gradatie 2: een lichte misser, die 1,0 strafpunt oplevert;
   3. gradatie 3: een geringe misser die 1,6 strafpunt oplevert;
   4. gradatie 4: een ernstige misser die 3,3 strafpunten oplevert;
   5. gradatie 5: een kritieke misser die 4,7 strafpunt oplevert 
  2. De cusumbijdrage wordt berekend aan de hand van:

   1. een bonuspunt van - 0,4 punt na een herkeuring zonder constateringen van missers.
   2. totaal aantal strafpunten na een herkeuring met constateringen van missers.