Raadplegen kentekenregister

Actuele regelgeving

 1. U mag geen keuring uitvoeren en dus ook geen keuringsrapport afgeven als de onderstaande aspecten afwijken of niet zijn vermeld in het kentekenregister:

  • het voor het voertuig opgegeven kenteken,
  • het identificatienummer van het ter keuring aangeboden voertuig en
  • datum eerste toelating van het voertuig.

  Bij modulaire aanhangwagens of voertuigen die  een kenteken hebben met de lettergroep ZZ of ZZZ en een combinatie van 1 of meerdere letters of cijfers, AA, CD, CDJ of de lettergroep BN of GN en 2 groepen van 2 cijfers, gebruikt u voor het raadplegen het kentekenbewijs deel I/IA of de kentekencard. Dit doet u omdat er geen of een minimaal aantal gegevens vermeld is in het kentekenregister. 

  U mag een voertuig niet keuren, als het niet mogelijk is de voertuiggegevens te raadplegen. Dit kan bijvoorbeeld een gevolg van een storing zijn. 

  Ontbreekt het ingeslagen identificatienummer of is het nummer onleesbaar? Dan moet u de aanvrager eerst naar een keuringsstation van de RDW verwijzen. U mag geen APK-rapport afgeven. 

  Voor de beoordeling van de keuringseisen controleert u of de gegevens van het voertuig op basis van de Regeling voertuigen artikel 5.*.1 en artikel 2 van de Aanvullende permanente eisen overeenkomen met de gegevens zoals vermeld in het kentekenregister. 

  Om het kentekenregister te controleren, moet u het scherm ‘Raadplegen Voertuiggegevens’ opvragen zoals is aangegeven in de ‘Gebruikshandleiding Raadplegen Voertuiggegevens’ van de provider. De gegevens van het voertuig worden dan op het raadpleegscherm getoond. 

  Ontbreken (leeg veld) op het scherm 1 of meerdere gegevens die nodig zijn voor de keuring? Neem dan contact op met het Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. De medewerker van de RDW geeft aan of u het voertuig mag keuren of dat u moet stoppen. Geeft de Technische Helpdesk aan dat u het voertuig mag keuren, dan ontvangt u direct een bevestiging met de ontbrekende gegevens.

  Geeft het raadpleegscherm 1 van de volgende meldingen?

  • kenteken onbekend;
  • geen actueel voertuig;

  Dan neemt u telefonisch contact op met ACN Zwolle, voor verdere instructies. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. 

  Geeft het raadpleegscherm de melding: ‘keuren niet toegestaan, keuring door RDW’ dan mag u het voertuig niet keuren. De eigenaar/houder moet een afspraak maken voor een keuring bij de RDW. Hiervoor kan de eigenaar contact opnemen met onze klantenservice. Het telefoonnummer is 088 008 74 47. 

  In het raadpleegscherm worden extra gegevens getoond. Dit zijn de resultaten van de laatste APK melding en een aantal van de meest voorkomende, gemelde reparatie- of afkeurpunten. Deze informatie is bedoeld als achtergrondinformatie, voordat u met de APK begint.


  Aanvullende permanente eisen

  Artikel 2

  De volgende gegevens, voor zover in het kentekenregister vermeld, moeten in overeenstemming zijn met het voertuig:

  1. kenteken.
  2. voertuigidentificatienummer.
  3. brandstof dan wel brandstoffen, waarbij:

   ‘A’ staat voor alcohol;
   ‘B’ staat voor benzine;
   'C’ staat voor LNG;
   ‘D’ staat voor diesel;
   ‘E’ staat voor elektriciteit;
   ‘E/B’, ‘E/D’, ‘E/G’ of een andere combinatie waarin een 'E' voorkomt, staat voor hybride;
   ‘G’ staat voor LPG;
   ‘H’ staat voor CNG;
   ‘W’ staat voor waterstof.

   Een combinatie van brandstoffen wordt aangeduid met meerdere letters.

   Indien in het kentekenregister de brandstofcode 'C', ‘G’ of ‘H’ niet is vermeld, mogen de volgende onderdelen van een LNG-, LPG- of CNG-installatie niet zijn gemonteerd:
   1. verdamper, drukregelaar of ander brandstofdoseringssysteem. Een uitlaatstift, die bij een luchtgekoelde motor als verdamper fungeert, hoeft niet te worden verwijderd;
   2. LNG-, LPG-, of CNG tank;
   3. gasafsluiter;
   4. gasmengstuk;
   5. inspuitstukken, tenzij deze definitief zijn afgeplugd;
   6. inspuitstukadapter, tenzij deze definitief is afgeplugd;
   7. buitenvulklep, tenzij deze definitief is afgeplugd;
   8. hogedrukleiding, met uitzondering van het gedeelte, dat rechtstreeks vast tegen de onderzijde van het voertuig is bevestigd.
  4. wielbasis.
   Bij personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, de wielbasis waarbij deze niet meer dan 2,0 % mag afwijken van de waarde die in het kentekenregister is vermeld. Bij twijfel wordt de wielbasis gemeten. Indien de wielbasis van fabriekswege links en rechts verschilt, wordt de gemiddelde waarde als wielbasis aangemerkt;
  5. aanwezigheid van een koppeling.
   Indien het een bedrijfsauto of een bus betreft met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg en in het kentekenregister geen waarde voor de afstandsmaat van de voorzijde van het voertuig tot het hart van de koppeling is vermeld, mag geen koppeling op de bedrijfsauto of bus zijn gemonteerd. Dit geldt niet indien het een brandweerauto betreft waarvoor blijkens het kentekenregister een kentekenbewijs is afgegeven vóór 12 december 1983;
  6. aanwezigheid van meerdere koppelingen.
   Indien op de bedrijfsauto of bus met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg meerdere koppelingen zijn gemonteerd, moet van elke koppeling de waarde voor de afstand van de voorzijde van het voertuig tot het hart van de koppeling in het kentekenregister zijn vermeld. Dit geldt niet indien het een vangmuilkoppeling ten behoeve van een besturing betreft;
  7. aantal cilinders.
   Bij personenauto’s, bedrijfsauto’s en bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg, wordt het aantal cilinders bij twijfel gecontroleerd. De controle op het aantal cilinders blijft achterwege als het een wankelmotor betreft.
  Toelichting

  Voertuigidentificatienummer (VIN) niet aanwezig, niet leesbaar

  Voordat u een voertuig APK gaat keuren, moet u het VIN controleren. U mag het voertuig niet keuren als het VIN van het voertuig ontbreekt, niet leesbaar of niet overeenkomt met het kentekenregister. Dit staat omschreven in Regeling erkenning keuringsbevoegdheid APK, artikel 27 (lid 4). Ontbreekt het VIN of is het niet leesbaar, laat dan de eigenaar van het voertuig zelf contact opnemen met de RDW.