Beroepsmogelijkheden

Actuele regelgeving

 1. 4.2.a Afkeuring door RDW in de steekproefherkeuring
  Het is voor de erkenninghouder, de keurmeester en de aanvrager mogelijk op grond van artikel 90 van de Wegenverkeerswet 1994 tegen betaling bij de RDW bezwaar te maken tegen het besluit van de steekproefcontroleur. Dit moet wel direct na de steekproefherkeuring. Dit bezwaar moet u direct in het bijzijn van de steekproefcontroleur aangeven. Dit doet u door  het invullen van uw  naam en uw handtekening te zetten in het daarvoor bestemde veld op de tablet of op het steekproefcontrolerapport.De RDW stelt daarna een onderzoek (herkeuring) in naar het besluit van de steekproefcontroleur. U (de erkenninghouder, de keurmeester en de aanvrager) krijgt de gelegenheid om bij dat onderzoek aanwezig te zijn.

  4.2.b Afkeuring door erkenninghouder
  Voor de aanvrager van de keuring is het mogelijk op grond van artikel 90 van de Wegenverkeerswet 1994 tegen betaling bij de RDW een verzoek te doen tot herkeuring na een afkeuring. Dit moet wel direct na de keuring. Dit verzoek tot herkeuring moet de aanvrager op het APK-rapport vermelden. De aanvrager vult datum, tijd en naam in en zet een handtekening. Daarna moet de erkenninghouder of keurmeester contact opnemen met ACN Zwolle. De RDW stelt daarna een onderzoek (herkeuring) in naar de vraag of het voertuig terecht is afgekeurd.
  De erkenninghouder, de keurmeester die het voertuig heeft afgekeurd en de aanvrager krijgen de gelegenheid om bij dat onderzoek aanwezig te zijn.

  4.2.c Onterechte goedkeuring door erkenninghouder
  Betrokkenen, die vinden dat er ten onrechte een keuringsbewijs is afgegeven kunnen op grond van artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994, tegen betaling een verzoek tot herkeuring aanvragen bij de RDW. Dit kan tot een periode van 1 jaar na de APK-keuringsdatum. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn, vallen buiten de beoordeling van artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994.
  De RDW stelt een onderzoek (deskundigenonderzoek) in naar de vraag of het voertuig ten onrechte is goedgekeurd. De RDW brengt de erkenninghouder, de keurmeester en de aanvrager op de hoogte van dat onderzoek en ze krijgen de gelegenheid om bij dat onderzoek aanwezig te zijn.

  4.2.d Toepassing cusumsysteem
  Is een bezwaar (zoals onder b en c) terecht, dan telt dit voor het cusumsysteem mee als resultaat van een steekproefherkeuring. Het cusumsysteem geldt zowel voor de erkenninghouder als voor de keurmeester.

  4.2.e Tarief onderzoek
  Voor het aanvragen van een onderzoek (zoals onder a, b en c) moet u de kosten (de kosten worden jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant, Besluit tarieven Dienst wegverkeer) direct betalen tijdens het bezwaar maken tegen een goedkeuring of afkeuring. Is het bezwaar terecht, dan wordt dit bedrag terugbetaald aan de indiener van het bezwaar. In dit geval is de erkenninghouder dit bedrag verschuldigd aan de RDW.