Beroepsmogelijkheden

Actuele regelgeving

 1. Afkeuring door RDW in de steekproef
  Het is voor de erkenninghouder, de keurmeester en de aanvrager mogelijk om op grond van artikel 90 van de Wegenverkeerswet 1994 tegen betaling bij de RDW bezwaar te maken tegen het besluit van de steekproefcontroleur. Dit moet wel direct na de steekproef. Dit bezwaar moet u direct in het bijzijn van de steekproefcontroleur aangeven. Dit doet u door uw naam en handtekening te zetten in het daarvoor bestemde veld op de tablet of op het steekproefcontrolerapport. Wij stellen daarna een onderzoek (herkeuring) in naar het besluit van de steekproefcontroleur.

  De erkenninghouder, de keurmeester die het voertuig heeft gekeurd en de aanvrager mogen bij dat onderzoek aanwezig zijn. Als het bezwaar onterecht is, zijn de kosten voor de indiener van het bezwaar. Wij brengen dan de kosten in rekening aan de erkenninghouder.

  Afkeuring door erkenninghouder
  Voor de aanvrager van de keuring is het mogelijk om op grond van artikel 90 van de Wegenverkeerswet 1994 tegen betaling bij ons een verzoek te doen tot herkeuring na een afkeuring direct na de keuring. Dit verzoek tot herkeuring moet de aanvrager op het APK-rapport vermelden. De aanvrager vult datum, tijd en naam in en zet een handtekening. Daarna moet de erkenninghouder of keurmeester contact opnemen met ACN Zwolle. Wij stellen daarna een onderzoek (herkeuring) in naar de vraag of het voertuig terecht is afgekeurd.

  De erkenninghouder, de keurmeester die het voertuig heeft afgekeurd en de aanvrager mogen bij dat onderzoek aanwezig zijn. De kosten zijn voor de indiener van het bezwaar, behalve als het bezwaar terecht is. Dan zijn de kosten voor de erkenninghouder. In beide situaties brengt de RDW de kosten in rekening aan de erkenninghouder. Bij een onterecht bezwaar kan de erkenninghouder de kosten doorbelasten aan de indiener.

  Onterechte goedkeuring door erkenninghouder
  Betrokkenen, die vinden dat er ten onrechte een keuringsbewijs is afgegeven kunnen op grond van artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994, tegen betaling een verzoek tot herkeuring aanvragen bij ons. Dit kan tot een periode van 1 jaar na afgifte van het keuringsrapport. Onderdelen die vervangen of gerepareerd zijn, vallen buiten de beoordeling van artikel 91 van de Wegenverkeerswet 1994.
  Wij stellen een onderzoek (deskundigenonderzoek) in naar de vraag of het voertuig ten onrechte is goedgekeurd.

  We informeren de erkenninghouder, de keurmeester en de aanvrager over het onderzoek en ze mogen bij dat onderzoek aanwezig zijn. De indiener van het bezwaar betaalt de kosten aan de RDW, behalve als het bezwaar terecht is. Dan is de erkenninghouder de kosten aan de RDW verschuldigd.

  Toepassing cusumsysteem
  Is een bezwaar (zoals onder b en c) terecht? Dan telt dit voor het cusumsysteem mee als resultaat van een steekproef. Het cusumsysteem geldt zowel voor de erkenninghouder als voor de keurmeester.

  Tarief onderzoek
  De kosten voor het aanvragen van een onderzoek zoals onder a, b en c worden jaarlijks gepubliceerd in de Staatscourant, Regeling tarieven Dienst wegverkeer.