Afmelden met datacommunicatie-apparatuur

Actuele regelgeving

 1. Vóór de afgifte van een APK-rapport en ná de keuring, meldt u het voertuig af. De keuring staat dan in het keuringsregister. Dit doet u bij goedgekeurde en afgekeurde voertuigen.
   
  In de ‘Gebruikershandleiding’ van de provider vindt u informatie over hoe u een voertuig afmeldt en hoe u de APK-keuringsgegevens opvraagt.
   
  Geeft het systeem aan dat er geen voertuigsoort (licht of zwaar) kan worden bepaald? Dan kunt u het voertuig niet afmelden. Neem dan contact op met het Technische Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 77. Het voertuig moet misschien worden gewogen bij één van onze keuringsstations.
   
  Geeft het afmeldscherm de melding: ‘afmelden niet toegestaan, keuring door RDW’ dan kunt u het voertuig niet afmelden. De eigenaar/houder moet een afspraak bij ons maken voor een keuring. Hiervoor kan de eigenaar contact opnemen met het Technisch Kenniscentrum. Het telefoonnummer is 088 008 74 47.
   
  Meldt u een afgekeurd voertuig af, dan geldt dat:
   
  • Er geen afmeldkosten zijn voor het afmelden van een afkeuring.
  • De afkeurmeldingen buiten de afmeldbeperking vallen.
  • Bij een steekproef op een afkeurmelding de voorschriften keuring (artikel 27 REK) en de geregistreerde ‘reparatieadvies-, advies- en afkeurpunten worden beoordeeld.
  Geeft het afmeldscherm de melding: ‘voorgeschreven apparatuur ontbreekt’, dan kunt u het voertuig niet afmelden, omdat er geen goedgekeurde deeltjesteller in het register meetmiddelen RME staat.