Vangmuilkoppeling

Artikel 5.8.68

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Indien de landbouw- of bosbouwtrekker is voorzien van een vangmuilkoppeling met een nominale pendiameter van:

  a. 25 mm, moet de pendiameter ten minste 23,0 mm bedragen;
  b. 32 mm, moet de pendiameter ten minste 30,0 mm bedragen;
  c. 36 mm, moet de pendiameter ten minste 34,0 mm bedragen;
  d. 38 mm, moet de pendiameter ten minste 36,0 mm bedragen;
  e. 40 mm, moet de pendiameter ten minste 36,5 mm bedragen;
  f. 50 mm, moet de pendiameter ten minste 46,0 mm bedragen;
  g. 57,5 mm, moet de pendiameter ten minste 55,0 mm bedragen.

  Wijze van keuren
  Het contactgedeelte van de pen met het trekoog wordt gemeten met een geschikt meetmiddel.
 2. 2.

  De in het eerste lid bedoelde koppelingen moeten voldoen aan de volgende eisen:

  1. de opwaartse speling van de pen mag niet meer dan 5 mm bedragen;
  2. de radiale speling in de onderste bus mag niet meer dan 2 mm bedragen;
  3. de onderste lagerbus mag niet loszitten en de bevestiging ervan mag niet zijn uitgeslagen;
  4. de sluit- en borginrichting moet goed functioneren;
  5. de radiale speling van de trekstang in de lagering in de achterbalk mag niet meer dan 2 mm bedragen;
  6. axiale speling van de trekstang in de lagering in de achterbalk is niet toegestaan;
  7. de bevestigingsmoer van de trekstang moet deugdelijk vastzitten en moet goed geborgd zijn;
  8. het gedeelte van de vangmuil dat als geleiding voor het trekoog tijdens het aankoppelen is bedoeld, mag tekenen van vervorming, van scheuren of van uitgebroken delen vertonen, mits daardoor de sterkte of het functioneren van de koppeling met inbegrip van de sluit- en borginrichting niet wordt aangetast. Herstel daarvan door middel van lassen is toegestaan.
  Wijze van keuren
  Onderdeel a: de pen wordt omhoog bewogen met behulp van bijvoorbeeld een schroevendraaier, waarbij de koppeling gesloten moet zijn en de handborg of controlestift voor zover mogelijk buiten werking moet zijn gesteld, teneinde de speling in het sluitingsmechanisme en de bovenste lagerbus van de pen bij de beoordeling te betrekken. In geval van twijfel wordt gemeten met een geschikt meetmiddel.
  Onderdeel b: in geval van twijfel meten met bijvoorbeeld een stukje haaks omgezet rondstaal van 2 mm. Onderdeel c: visuele controle.
  Onderdeel d: visuele controle, terwijl de koppeling wordt geopend en gesloten.
  Onderdeel e: de trekstang wordt op- en -neerwaarts en van links naar rechts bewogen. In geval van twijfel wordt gemeten met bijvoorbeeld een stukje haaks omgezet rondstaal van 2 mm.
  Onderdeel f: de trekstang wordt axiaal bewogen.
  Onderdeel g: visuele controle. Een eventuele stofkap wordt verwijderd.
  Onderdeel h: visuele controle.