Ruiten

Artikel 5.8.42

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Voor- en zijruiten van landbouw- of bosbouwtrekkers mogen:
  a. niet in ernstige mate beschadigd zijn;
  b. niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan de in onderdeel b genoemde eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
 2. 2.

  Landbouw- of bosbouwtrekkers in gebruik genomen na 31 december 2020, moeten zodanig zijn gebouwd of ingericht dat vanaf de bestuurderszitplaats voldoende uitzicht naar voren en opzij is.

  Wijze van keuren
  Visuele controle, door een persoon van gemiddelde gestalte die op gebruikelijke wijze is gezeten op de voor hem in de juiste rijstand gestelde bestuurderszitplaats. In geval van twijfel wordt gemeten volgens de volgende methode:
  - vanuit een punt op de grond recht onder de oogpunten van de bestuurder wordt op een afstand van 12,00 m denkbeeldig een halve cirkel getrokken;
  - naar voren gezien mogen binnen een afstand van 9,50 m op dezelfde hoogte als de denkbeeldige cirkel één of twee objecten van maximaal 0,70 m breed zijn afgeschermd;
  - naar de zijkant gezien mogen één of twee objecten van maximaal 1,50 m breed zijn afgeschermd. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.