Wiellagers

Artikel 5.8.20

Actuele regelgeving

 1. 1.

  De wiellagers mogen niet te veel speling vertonen. Hierbij is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen, artikel 49, van toepassing.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. De speling wordt op de juiste wijze zichtbaar gemaakt. In geval van twijfel wordt de speling gemeten met een geschikt meetmiddel.
  Aanvullende permanente eisen

  Artikel 49

  1. De speling van wiellagers of hun opsluiting mag niet zodanig zijn dat de bewegingsmogelijkheid meer bedraagt dan 0,5% van de afstand van de hartlijn van de as of astap tot het meetpunt, zoals weergegeven in figuur 13.
  2. Bij voertuigen met vrijdragende achterassen mag de axiale bewegingsmogelijkheid, zoals weergegeven in figuur 14, niet meer bedragen dan 0,5 mm, tenzij voor de betreffende constructie hogere waarden zijn toegestaan die worden vastgesteld met behulp van het werkplaatshandboek of soortgelijke informatie.
  3. In geval van assen met opsluiting in het differentieel is de in het tweede lid vermelde waarde 1,5 mm.
  voorbeeld van wiellagers waarbij de bewegingsmogelijkheid niet meer is dan 0,5% van de afstand van de hartlijn
  Figuur 13. speling wiellagers
  axiale bewegingsmogelijkheid van een vrijdragende achteras
  Figuur 14. Vrijdragende achteras
 2. 2.

  Verschijnselen van slijtage of beschadiging mogen niet hoorbaar of voelbaar zijn.
  Wijze van keuren
  Visuele en auditieve controle, waarbij het wiel wordt rondgedraaid, al dan niet met behulp van apparatuur.