Algemeen

Artikel 5.8.0

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Een landbouw- of bosbouwtrekker moet voldoen aan de in deze afdeling opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de bijbehorende wijze van keuren, waarbij in voorkomend geval Aanvullende permanente eisen van toepassing zijn.