Afmetingen

Artikel 5.8.6

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Landbouw- of bosbouwtrekkers mogen:

  a. niet langer zijn dan 12,00 m;
  b. niet breder zijn dan 2,55 m, dan wel niet breder dan 3,00 m indien de breedtevermeerdering het gevolg is van de montage van bredere banden of dubbellucht banden en de daarvoor noodzakelijk aangebrachte wielafscherming en markering. Uitrusting breder dan 2,55 m vallende binnen het breedste punt van de banden wordt niet in aanmerking genomen, indien deze te demonteren is en niet leidt tot extra laadruimte; en
  c. niet hoger zijn dan 4,00 m.

  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten, waarbij . artikel 5.1a.1 van toepassing is.
 2. 2.

  In afwijking van het eerste lid, aanhef onderdeel b, mogen landbouw- of bosbouwtrekkers in gebruik genomen vóór 1 januari 2021 niet breder zijn dan 3,00 m.  


  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten, waarbij  artikel 5.1a.1  van toepassing is.
 3. 3.

  In de afmetingen, bedoeld in het eerste en tweede lid, zijn afneembare bovenbouwen en gestandaardiseerde laadstructuren, zoals containers, begrepen.