Plaatsing lichten en retroreflectoren

Artikel 5.5.61

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Bij driewielige motorrijtuigen in gebruik genomen na 31 december 1967 en breder dan 1,30 m moeten de lichten, lichtsignalen en retroreflecterende voorzieningen, bedoeld in de artikelen 5.5.51, eerste en tweede lid, en 5.5.57 zijn aangebracht op een afstand van niet meer dan 0,50 m vanaf het punt van de grootste breedte van het voertuig. Voor richtingaanwijzers geldt de eerste volzin slechts voor zover het voertuig in gebruik is genomen na 31 december 1997.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten.
 2. 2.

  Laatst gewijzigd: 01-01-2021
  Het bepaalde in het eerste lid geldt niet voor de grote lichten, achterlichten , achteruitrijlichten , remlichten, de achterkentekenplaatverlichting, de mistachterlichten, werklichten, hoeklichten en bochtlichten.