Ruiten

Artikel 5.5.42

Actuele regelgeving

 1. 1.

  De voorruit en de naast de bestuurders zitplaats aanwezige zijruiten, dan wel het windscherm van driewielige motorrijtuigen mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen. Ten aanzien van de voorruit is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen,
  artikelen 91 tot en met 95, van toepassing.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
  Aanvullende permanente eisen

  Artikel 91

  Voorruiten van personenauto's, bedrijfsauto’s of bussen met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg en driewielige motorrijtuigen mogen in de artikel 92 aangegeven vlakken niet meer beschadigd of verkleurd zijn dan zoals bepaald in de artikelen 93 en 94.

  Artikel 92

  1. De voorruit wordt verdeeld in de volgende drie denkbeeldige vlakken, zoals weergegeven in figuur 18:
   1. het vlak voor het directe gezichtsveld van de bestuurder: dit is het gedeelte van de voorruit dat zich voor de bestuurderszitplaats bevindt, ter grootte van een op de voorruit te projecteren vlak met een horizontale zijde van 0,30 m en een verticale zijde van 0,20 m;
   2. het vlak voor het indirecte gezichtsveld van de bestuurder, hetgeen als volgt wordt gevormd: het directe gezichtsveld wordt ten opzichte van het midden van de voorruit gespiegeld naar het rechter voorruitgedeelte. Het hierdoor gevonden vlak en de tussenruimte naar het directe gezichtsveld vormt het indirecte gezichtsveld;
   3. het randvlak: dit is het nog resterende deel van de voorruit.
  2. Het middelpunt van het in het eerste lid, onder a, geprojecteerde vlak moet samenvallen met het snijpunt van:
   1. de verticale lijn, denkbeeldig getrokken op de voorruit, vanuit de zitpositie van de bestuurder, door het hart van het stuur, en
   2. de door het middelpunt van het ruitenwisserblad beschreven baan op de voorruit of bij een centrale ruitenwisser de horizontale raaklijn aan de vermelde beschreven baan, zoals weergegeven in figuur 19.

   verdeling van voorruit in 3 vlakken, directe gezichtsveld, indirecte gezichtsveld en randvlak
  Figuur 18 Voorruit.

   samenvallen van middelpunt voorruit en snijpunt centrale ruitenwisser
  Figuur 19 Centrale ruitenwisser

   

  Artikel 93

  1. In het vlak voor het directe gezichtsveld mogen, in afwijking van artikel 94, de volgende beschadigingen of verkleuringen aanwezig zijn:
   1. enkelvoudige scheuren, ongeacht de lengte;
   2. oppervlakkige krassen waarvan de breedte niet meer dan 5 mm bedraagt;
   3. beschadigingen of verkleuringen waarvan de afmetingen zodanig zijn, dat een denkbeeldig getrokken cirkel om de gehele beschadiging of verkleuring heen een diameter heeft van niet meer dan 20 mm.
  2. In het vlak voor het indirecte gezichtsveld mogen, in afwijking van artikel 94, de volgende beschadigingen of verkleuringen aanwezig zijn:
   1. enkelvoudige scheuren, ongeacht de lengte;
   2. oppervlakkige krassen waarvan de breedte niet meer dan 5 mm bedraagt;
   3. beschadigingen of verkleuringen waarvan de afmetingen zodanig zijn, dat een denkbeeldig getrokken cirkel om de gehele beschadiging of verkleuring heen een diameter heeft van niet meer dan 50 mm.
  3. Onder enkelvoudige scheuren als bedoeld in het eerste en tweede lid, onderdeel a, worden scheuren verstaan die in de gezichtsvelden geen vertakkingen vertonen tussen begin- en eindpunt, zoals weergegeven in figuur 20.
  4. In het randvlak mogen beschadigingen of verkleuringen aanwezig zijn.
  5. Indien een beschadiging of verkleuring doorloopt in de verschillende te beoordelen vlakken van de ruit, dan moet alleen dat deel van de beschadiging of verkleuring in ogenschouw worden genomen dat in het te beoordelen vlak aanwezig is.

  scheuren
  Figuur 20. Toegestane scheuren

   

  Artikel 94

  De voorruit mag meerdere luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen vertonen die ten aanzien van de afmetingen ieder afzonderlijk voldoen aan artikel 93, mits het uitzicht van de bestuurder daardoor niet wordt belemmerd.

  Artikel 95

  De in deze paragraaf gestelde eisen worden getoetst:

  1. door middel van visuele controle;
  2. door in geval van twijfel te meten met een meetmiddel van voldoende bereik.
  Toelichting

  Beoordelen scheuren of beschadigingen in ruiten

  Een scheur met 1 of meer stervormige beschadigingen beoordeelt u als een enkelvoudige scheur als:

  • U om de stervormige beschadiging(en) een cirkel met een diameter van 20 mm (direct gezichtsveld) of 50 mm (indirect gezichtsveld) kan trekken en
  • Maximaal 2 delen van de scheur buiten die cirkel komen (ongeacht de richting waarin deze lopen).

  Voorruit scheuren toegestaan

  Tekening: Voorbeelden van scheuren in de voorruit.

  Komen door de afmetingen van de beschadiging 3 of meer delen van die scheur buiten die denkbeeldig getrokken cirkel, dan is er sprake van een vertakte scheur. Een vertakte scheur is een afkeurpunt voor de APK.

  Voorruit scheuren niet toegestaan

  Tekening: Voorbeelden van scheuren in de voorruit.

  Gelaagde voorruit met 2 kruisende enkelvoudige scheuren

  Heeft een gelaagde voorruit 2 enkelvoudige scheuren die elkaar kruisen (waarbij 1 scheur in de buitenlaag zit en 1 in de binnenlaag) dan wordt dit beschouwd als vertakte scheur.  
 2. 2.

  De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten van driewielige motorrijtuigen mogen niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
 3. 3.

  De lichtdoorlatendheid van de voorruit en de naast de bestuurders zitplaats aanwezige zijruiten mag niet minder dan 55% bedragen.
  Wijze van keuren
  Visuele controle, in geval van twijfel wordt gemeten. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
 4. 4.

  Indien het driewielig motorrijtuig niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit geen beschadigingen of verkleuringen vertonen.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 5. 5.

  Indien het driewielig motorrijtuig niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.