Algemeen

Artikel artikel 5.5.0

Actuele regelgeving

  1. Een driewielig motorrijtuig moet voldoen aan de in deze afdeling opgenomen eisen en wordt beoordeeld volgens de bijbehorende wijze van keuren, waarbij in voorkomend geval Aanvullende permanente eisen van toepassing zijn.