Spiegels

Artikel 5.3.45

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Bedrijfsauto's moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en van een rechterbuitenspiegel.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 2. 2.

  n.v.t. voor zware bedrijfsauto’s
 3. 3.

  De volgende bedrijfsauto’s moeten aan de rechterzijde zijn voorzien van een trottoirspiegel:

  1. voor het vervoer van goederen bestemde bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 7.500 kg, in gebruik genomen voor 1 januari 2000;
  2. rijdende werktuigen, en
  3. voor het vervoer van goederen bestemde bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg, in gebruik genomen na 31 december 1999.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 4. 4.

  De verplichting, bedoeld in het derde lid, geldt niet indien het onmogelijk is om een trottoirspiegel zodanig te monteren dat:

  1. geen punt van de spiegel zich op een hoogte van minder dan 2,20 m boven het wegdek bevindt; of
  2. de spiegel volledig zichtbaar is vanaf de bestuurdersplaats.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten.
 5. 5.

  De volgende bedrijfsauto’s moeten zijn voorzien van een breedtespiegel aan de rechterzijde:

  1. voor het vervoer van goederen bestemde bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 7.500 kg, en
  2. voor het vervoer van goederen bestemde bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg, in gebruik genomen na 31 december 1999.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
  Toelichting

  Mag een voertuig in plaats van spiegels een cameramonitorsysteem hebben?

  Voertuigen mogen een goedwerkend cameramonitorsysteem hebben. 

 6. 6.

  De verplichting, bedoeld in het vijfde lid, geldt niet, indien:

  1. het voertuig is voorzien van een gezichtsveldverbeterende voorziening die de bestuurder een beter zicht verschaft op de weggebruikers die zich rechts van het voertuig bevinden, of
  2. een trottoirspiegel niet verplicht is.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 7. 7.

  Voor het vervoer van goederen bestemde bedrijfsauto’s met frontstuur, met een toegestane maximummassa van meer dan 7.500 kg en in gebruik genomen na 25 januari 2008, moeten zijn voorzien van:

  1. een vooruitkijkspiegel dan wel een goed werkend cameramonitorsysteem, en
  2. een breedtespiegel aan de linkerzijde.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
  Toelichting

  Cameramonitorsysteem

  Is er volgens artikel 5.3.45 een cameramonitorsysteem  aangebracht in plaats van een vooruitkijkspiegel? Dan moet dit cameramonitorsysteem werken zolang het voertuig vooruit rijdt met een snelheid van 10 km/uur of langzamer. Rijdt het voertuig sneller of achteruit, dan hoeft het systeem niet te werken. Deze werkwijze is letterlijk overgenomen van de betreffende richtlijn. Een andere manier van inschakelen is niet van toepassing.  
 8. 8.

  In afwijking van het zevende lid onderdeel a, is een vooruitkijkspiegel of een cameramonitorsysteem niet verplicht indien vanaf de linkerzijde een recht lijnstuk kan worden overzien, gelegen op een hoogte van 1,20 m boven het wegdek en 0,30 m voor het voertuig.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten.
  Toelichting

  Cameramonitorsysteem

  Is er volgens artikel 5.3.45 een cameramonitorsysteem  aangebracht in plaats van een vooruitkijkspiegel? Dan moet dit cameramonitorsysteem werken zolang het voertuig vooruit rijdt met een snelheid van 10 km/uur of langzamer. Rijdt het voertuig sneller of achteruit, dan hoeft het systeem niet te werken. Deze werkwijze is letterlijk overgenomen van de betreffende richtlijn. Een andere manier van inschakelen is niet van toepassing.  
 9. 9.

  De verplichting, bedoeld in het zevende lid onderdeel a, geldt niet indien het onmogelijk is om een vooruitkijkspiegel of een cameramonitorsysteem zodanig te monteren dat geen punt van de spiegel of het cameramonitorsysteem zich op een hoogte van minder dan 2,00 m boven het wegdek bevindt.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten.
  Toelichting

  Cameramonitorsysteem

  Is er volgens artikel 5.3.45 een cameramonitorsysteem  aangebracht in plaats van een vooruitkijkspiegel? Dan moet dit cameramonitorsysteem werken zolang het voertuig vooruit rijdt met een snelheid van 10 km/uur of langzamer. Rijdt het voertuig sneller of achteruit, dan hoeft het systeem niet te werken. Deze werkwijze is letterlijk overgenomen van de betreffende richtlijn. Een andere manier van inschakelen is niet van toepassing.  
 10. 10.

  In afwijking van het derde lid is een trottoirspiegel niet verplicht indien de bedrijfsauto is voorzien van een vooruitkijkspiegel of een cameramonitorsysteem en een breedtespiegel, mits de bestuurder met deze combinatie van spiegels het grondoppervlak gelegen aan de rechterzijde direct naast de cabine kan zien.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 11. 11.

  Bedrijfsauto’s met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg, niet zijnde kampeerwagens, die in gebruik zijn genomen na 31 december 1977, moeten zijn voorzien van een gezichtsveldverbeterende voorziening die de bestuurder een beter zicht verschaft op de weggebruikers die zich rechts van het voertuig bevinden.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 12. 12.

  Het elfde lid is niet van toepassing op bedrijfsauto’s:

  1. met een toegestane maximummassa van meer dan 7.500 kg die in gebruik zijn genomen na 25 januari 2008, en
  2. die in gebruik zijn genomen vóór 26 januari 2008 en die voldoen aan het derde, vijfde, en zevende lid, aanhef en onderdeel a.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 13. 13.

  De spiegels en camera-monitorsystemen moeten deugdelijk zijn bevestigd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 14. 14.

  Het spiegelglas van de verplichte spiegels mag geen verschijnselen van breuk vertonen en mag niet in ernstige mate zijn verweerd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 15. 15.

  Indien in een bedrijfsauto het stuur aan de rechterzijde is geplaatst, moeten alle verplicht aanwezige voorzieningen voor indirect zicht in spiegelbeeld geplaatst zijn ten opzichte van de situatie waarbij het stuur links is geplaatst. Een linker buitenspiegel dient altijd aanwezig te zijn.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 16. 16.

  In afwijking van het eerste, tweede, derde, vijfde, zevende en elfde lid mogen verplichte spiegels zijn vervangen door goedwerkend camera-monitorsystemen. Indien spiegels vervangen zijn door camera-monitorsystemen, dan moeten deze systemen deugdelijk bevestigd zijn.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.