Ruiten

Artikel 5.3.42

Actuele regelgeving

 1. 1.

  De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten van bedrijfsauto’s mogen geen beschadigingen of verkleuringen vertonen.
  Ten aanzien van de voorruit is het bepaalde in Aanvullende permanente eisen,
  artikelen 96 tot en met 100, van toepassing.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
  Aanvullende permanente eisen

  Artikel 96

  Voorruiten van bedrijfsauto’s of bussen met een toegestane maximummassa van meer dan 3.500 kg, mogen in de artikel 97 aangegeven vlakken niet meer beschadigd of verkleurd zijn dan zoals bepaald in de artikelen 98 en 99.

  Artikel 97

  1. De voorruit wordt verdeeld in de volgende drie denkbeeldige vlakken:
   1. het vlak voor het directe gezichtsveld van de bestuurder: dit is het gedeelte van de voorruit dat zich voor de bestuurderszitplaats bevindt, ter grootte van een op de voorruit te projecteren vlak met een horizontale zijde van 0,40 m en een verticale zijde van 0,40 m, zoals weergegeven in figuur 21;
   2. het vlak voor het indirecte gezichtsveld van de bestuurder, hetgeen als volgt wordt gevormd: het directe gezichtsveld wordt ten opzichte van het midden van de voorruit gespiegeld naar het rechter voorruitgedeelte: het hierdoor gevonden vlak en de tussenruimte naar het directe gezichtsveld vormt het indirecte gezichtsveld;
   3. het randvlak: dit is het nog resterende deel van de voorruit.
  2. Het middelpunt van het in het eerste lid, onder a, geprojecteerde vlak moet samenvallen met het snijpunt van:
   1. de verticale lijn, denkbeeldig getrokken op de voorruit, vanuit de zitpositie van de bestuurder, door het hart van het stuur, en
   2. de horizontale lijn op 0,65 m boven het laagste punt van de zitting van de onbelaste bestuurdersstoel in de achterste en onderste gebruiksstand, waarbij moet worden uitgegaan van de meest gebruikelijke zitpositie voor een bestuurder van gemiddelde lengte, indien de onderste gebruiksstand lager uitkomt dan voor het besturen noodzakelijk is.
  Figuur 21. Voorruit

  Figuur 21. Voorruit

  Artikel 98

  1. In het vlak voor het directe gezichtsveld mogen, in afwijking van artikel 99, de volgende beschadigingen of verkleuringen aanwezig zijn:
   1. enkelvoudige scheuren, ongeacht de lengte;
   2. oppervlakkige krassen waarvan de breedte niet meer dan 8 mm bedraagt;
   3. beschadigingen of verkleuringen waarvan de afmetingen zodanig zijn, dat een denkbeeldig getrokken cirkel om de gehele beschadiging of verkleuring heen een diameter heeft van niet meer dan 30 mm.
  2. In het vlak voor het indirecte gezichtsveld mogen, in afwijking van artikel 99, de volgende beschadigingen of verkleuringen aanwezig zijn:
   1. enkelvoudige scheuren, ongeacht de lengte;
   2. oppervlakkige krassen waarvan de breedte niet meer dan 8 mm bedraagt;
   3. beschadigingen of verkleuringen waarvan de afmetingen zodanig zijn, dat een denkbeeldig getrokken cirkel om de gehele beschadiging of verkleuring heen een diameter heeft van niet meer dan 100 mm.
  3. Onder enkelvoudige scheuren als bedoeld in het eerste en tweede lid, onderdeel a, verstaan die in de gezichtsvelden geen vertakkingen vertonen tussen begin- en eindpunt, zoals weergegeven in figuur 22.
  4. In het randvlak mogen beschadigingen of verkleuringen aanwezig zijn.
  5. Indien een beschadiging of verkleuring doorloopt in de verschillende te beoordelen vlakken van de ruit, dan moet alleen dat deel van de beschadiging of verkleuring in ogenschouw worden genomen dat in het te beoordelen vlak aanwezig is.
  scheuren
  Figuur 22. Toegestane scheuren

   

  Artikel 99

  De voorruit mag meerdere luchtbellen, beschadigingen of verkleuringen vertonen die ten aanzien van de afmetingen ieder afzonderlijk voldoen aan artikel 98, mits het uitzicht van de bestuurder daardoor niet wordt belemmerd.

  Artikel 100

  De in deze paragraaf gestelde eisen worden getoetst:

  1. door middel van visuele controle;
  2. door in geval van twijfel te meten met een meetmiddel van voldoende bereik.

  Toelichting

  Beoordelen scheuren of beschadigingen in ruiten

  Een scheur met 1 of meer stervormige beschadigingen wordt beoordeeld als een enkelvoudige scheur als:
  - Om de stervormige beschadiging(en) een cirkel met een diameter van 30 mm (direct gezichtsveld) of 100 mm (indirect gezichtsveld) kan worden getrokken én
  - Maximaal 2 delen van de scheur buiten die cirkel komen, ongeacht de richting waarin deze lopen.
  Voorruit scheuren toegestaan
  Komen door de afmetingen van de beschadiging 3 of meer delen van die scheur buiten die denkbeeldig getrokken cirkel, dan is er sprake van een vertakte scheur. Dat is dus afkeur voor de APK.
  Voorruit scheuren niet toegestaan

  Gelaagde voorruit met 2 kruisende enkelvoudige scheuren

  Heeft een gelaagde voorruit 2 enkelvoudige scheuren die elkaar kruisen (waarbij 1 scheur in de buitenlaag zit en 1 in de binnenlaag) dan wordt dit beschouwd als vertakte scheur.  
 2. 2.

  De voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten van bedrijfsauto’s mogen niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
 3. 3.

  De lichtdoorlatendheid van de voorruit en de naast de bestuurderszitplaats aanwezige zijruiten mag niet minder dan 55% bedragen.
  Wijze van keuren
  Visuele controle, in geval van twijfel wordt gemeten. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
 4. 4.

  Indien de bedrijfsauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit geen beschadigingen of verkleuringen vertonen.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
 5. 5.

  Indien de bedrijfsauto niet is voorzien van een rechterbuitenspiegel, mag de achterruit niet zijn voorzien van onnodige voorwerpen die het uitzicht van de bestuurder belemmeren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
 6. 6.

  Geen enkel deel van de aerodynamische voorziening of uitrusting mag, wanneer gemonteerd op een voertuig en zowel in de ingetrokken of ingeklapte stand als in de gebruiksstand, boven de onderrand van de voorruit uitkomen, tenzij deze voor de bestuurder niet direct zichtbaar is als gevolg van het instrumentenpaneel of andere standaard-binneninrichting.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.