Wielnaven

Artikel 5.3.25

Actuele regelgeving

  1. 1.

    De wielnaven van bedrijfsauto’s moeten met alle daarvoor bestemde bevestigingsmiddelen deugdelijk zijn bevestigd.
    Wijze van keuren
    Visuele controle