Stabilisatoren

Artikel 5.3.26

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Stabilisatoren moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen geen breuken of scheuren vertonen.
  Wijze van keuren
  Visuele controle, terwijl de bedrijfsauto zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.
  Toelichting

  Bevestiging stabilisator

  Er is geen maat voor de maximale speling voor de bevestiging van een stabilisator. De onderdelen moeten op zijn plaats blijven zitten en de stabilisator moet doen waar hij voor bedoeld is. Zijn de  bevestigingsrubbers helemaal verdwenen, dan is dit een reden om het voertuig af te keuren.

 2. 2.

  De waarschuwingsinrichting van het stabiliteitscontrolesysteem van bedrijfsauto’s in gebruik genomen na 31 december 2017, mag geen defect aangeven.
  Wijze van keuren
  Visuele en auditieve controle. Wanneer na het starten van de motor een optisch of akoestisch waarschuwingssignaal wordt afgegeven dat het systeem niet goed functioneert, wordt ervan uitgegaan dat niet aan deze eis is voldaan. Indien het een bedrijfsauto met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg betreft, wordt in geval van twijfel een rijproef uitgevoerd.