Schotelkoppeling, opleggerkoppeling

Artikel 5.3.69

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Indien de bedrijfsauto is voorzien van een schotelkoppeling van 2 of 3,5 inch, mag:

  1. de onvlakheid van de schotel niet meer dan 3,5 mm bedragen;
  2. de onvlakheid van de schotel, in afwijking van het bepaalde onder a, voor wat betreft de uiterste linker en rechterzijde over een breedte van 50 mm, gemeten vanaf de buitenzijde van de schotel, niet meer dan 5 mm bedragen. Dit lid is niet van toepassing op kunststofdelen op de schotelkoppeling die bedoeld zijn als slijtvlak.
  Wijze van keuren
  In geval van twijfel wordt met behulp van een geschikt meetmiddel en een aanliggende stalen rei in alle richtingen over het hart van de schotel gemeten.
  Toelichting

  Het keuren van een BE-combinatie

  De voorste achteras hoort bij de bedrijfsauto (APK2). De achterste achteras hoort bij de oplegger die door middel van een opleggerkoppeling aan de bedrijfsauto is gekoppeld.
  Bij het keuren van deze BE-combinatie moet de voertuig-combinatie altijd ontkoppeld worden. Dit is nodig om de schotelkoppeling op de volgende punten te kunnen controleren:
  - de bevestiging (deugdelijk)
  - slijtage
  - eventuele scheurvorming
  - breuken
  - vervormingen

  Let er voor de keuring op dat u over twee manometers en bijpassende aansluitkoppen (luchthandjes) beschikt als de bedrijfsauto een aanhangwagen drukluchtremsysteem heeft. Ook moet u de speling van de sluitinrichting van de schotelkoppeling kunnen controleren.
  De bedrijfsauto wordt gekeurd volgens de APK2-eisen. De aanhangwagen volgens de APK1-eisen. Om de hele BE-combinatie te kunnen keuren moet de keuringsinstantie dus beschikken over een APK1- én APK2-erkenning. Een andere mogelijkheid is om de combinatie in twee keer te keuren, op verschillende locaties. In beide gevallen moet de schotelkoppeling van het bedrijfsauto-onderdeel en het aanhangwagendeel apart worden beoordeeld.

  66 - 3L 12 - Het keuren van een BE-combinatie

 2. 2.

  Een schotelkoppeling moet deugdelijk zijn bevestigd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.
  Toelichting

  Het keuren van een BE-combinatie

  De voorste achteras hoort bij de bedrijfsauto (APK2). De achterste achteras hoort bij de oplegger die door middel van een opleggerkoppeling aan de bedrijfsauto is gekoppeld.
  Bij het keuren van deze BE-combinatie moet de voertuig-combinatie altijd ontkoppeld worden. Dit is nodig om de schotelkoppeling op de volgende punten te kunnen controleren:
  - de bevestiging (deugdelijk)
  - slijtage
  - eventuele scheurvorming
  - breuken
  - vervormingen

  Let er voor de keuring op dat u over twee manometers en bijpassende aansluitkoppen (luchthandjes) beschikt als de bedrijfsauto een aanhangwagen drukluchtremsysteem heeft. Ook moet u de speling van de sluitinrichting van de schotelkoppeling kunnen controleren.
  De bedrijfsauto wordt gekeurd volgens de APK2-eisen. De aanhangwagen volgens de APK1-eisen. Om de hele BE-combinatie te kunnen keuren moet de keuringsinstantie dus beschikken over een APK1- én APK2-erkenning. Een andere mogelijkheid is om de combinatie in twee keer te keuren, op verschillende locaties. In beide gevallen moet de schotelkoppeling van het bedrijfsauto-onderdeel en het aanhangwagendeel apart worden beoordeeld.

  66 - 3L 12 - Het keuren van een BE-combinatie

 3. 3.

  De speling in de sluitinrichting van een schotelkoppeling van 2 inch mag, uitgaande van een niet gesleten 2 inch pen, in de lengterichting van het voertuig niet meer dan 2 mm bedragen.
  Wijze van keuren

  Controleren met behulp van:

  1. een standaard pen van 2 inch, die voldoet aan de nieuwmaat toleranties en voorzien is van een vlakke plaat waarbij het uitstekende deel van de pen een hoogte heeft van ten minste 82,5 en ten hoogste 82,7 mm, dan wel
  2. een oplegger met een pen van 2 inch daarbij rekening houdend met een eventuele gemeten slijtage van de pen. In geval van twijfel wordt gemeten met een geschikt meetmiddel.
  Toelichting

  Het keuren van een BE-combinatie

  De voorste achteras hoort bij de bedrijfsauto (APK2). De achterste achteras hoort bij de oplegger die door middel van een opleggerkoppeling aan de bedrijfsauto is gekoppeld.
  Bij het keuren van deze BE-combinatie moet de voertuig-combinatie altijd ontkoppeld worden. Dit is nodig om de schotelkoppeling op de volgende punten te kunnen controleren:
  - de bevestiging (deugdelijk)
  - slijtage
  - eventuele scheurvorming
  - breuken
  - vervormingen

  Let er voor de keuring op dat u over twee manometers en bijpassende aansluitkoppen (luchthandjes) beschikt als de bedrijfsauto een aanhangwagen drukluchtremsysteem heeft. Ook moet u de speling van de sluitinrichting van de schotelkoppeling kunnen controleren.
  De bedrijfsauto wordt gekeurd volgens de APK2-eisen. De aanhangwagen volgens de APK1-eisen. Om de hele BE-combinatie te kunnen keuren moet de keuringsinstantie dus beschikken over een APK1- én APK2-erkenning. Een andere mogelijkheid is om de combinatie in twee keer te keuren, op verschillende locaties. In beide gevallen moet de schotelkoppeling van het bedrijfsauto-onderdeel en het aanhangwagendeel apart worden beoordeeld.

  66 - 3L 12 - Het keuren van een BE-combinatie

 4. 4.

  De sluit- en borginrichting moet goed functioneren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle, terwijl de sluit- en borginrichting wordt geopend en gesloten.
  Toelichting

  Het keuren van een BE-combinatie

  De voorste achteras hoort bij de bedrijfsauto (APK2). De achterste achteras hoort bij de oplegger die door middel van een opleggerkoppeling aan de bedrijfsauto is gekoppeld.
  Bij het keuren van deze BE-combinatie moet de voertuig-combinatie altijd ontkoppeld worden. Dit is nodig om de schotelkoppeling op de volgende punten te kunnen controleren:
  - de bevestiging (deugdelijk)
  - slijtage
  - eventuele scheurvorming
  - breuken
  - vervormingen

  Let er voor de keuring op dat u over twee manometers en bijpassende aansluitkoppen (luchthandjes) beschikt als de bedrijfsauto een aanhangwagen drukluchtremsysteem heeft. Ook moet u de speling van de sluitinrichting van de schotelkoppeling kunnen controleren.
  De bedrijfsauto wordt gekeurd volgens de APK2-eisen. De aanhangwagen volgens de APK1-eisen. Om de hele BE-combinatie te kunnen keuren moet de keuringsinstantie dus beschikken over een APK1- én APK2-erkenning. Een andere mogelijkheid is om de combinatie in twee keer te keuren, op verschillende locaties. In beide gevallen moet de schotelkoppeling van het bedrijfsauto-onderdeel en het aanhangwagendeel apart worden beoordeeld.

  66 - 3L 12 - Het keuren van een BE-combinatie