Uitwendige veiligheid o.a. wiel- en zijdelingse afscherming

Artikel 5.3.48

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Bedrijfsauto's  mogen geen scherpe delen hebben die in geval van botsing gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers kunnen opleveren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
  Toelichting

  Bevestiging sneeuwschuiver

  De bevestigingsbok voor een sneeuwschuiver moet deugdelijk zijn afgeschermd met een kunststof kap.


  sneeuwschuiverplaat niet afgedekt

  Afkeur

  Foto: Bok zonder afschermplaat


  sneeuwschuiverplaat afgedekt

  Goedkeur
  Foto: Bok met afschermplaat

 2. 2.

  Onverminderd het bepaalde in het eerste lid moeten uitstekende delen van bedrijfsauto's, die in geval van botsing het gevaar voor lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten, zijn afgeschermd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
  Toelichting

  Beoordelen wielafscherming

  Bij het beoordelen van de wielafscherming van personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximummassa van niet meer dan 3.500 kg meet u op de meest gunstige manier. Meestal is dit doormiddel van een verticale lijn in het midden van het wiel te trekken, zoals u ziet op de foto.

  48 - 2,3L - Beoordelen wielafscherming 1

  Foto: Een band die buiten de wielafscherming uitsteekt.

   48 - 2,3L - Beoordelen wielafscherming 2

  Foto: Een band die buiten de wielafscherming uitsteekt.

  Vleugelmoeren

  Vleugelmoeren voor de bevestiging van de wielen mogen maximaal 30 mm. uitsteken ten opzichte van de wielafscherming. De wielen(inclusief alle bevestigingsmiddelen en naven) mogen maximaal 30 mm. buiten de afscherming uitsteken.  

  Bevestiging sneeuwschuiver

  De bevestigingsbok voor een sneeuwschuiver moet deugdelijk zijn afgeschermd met een kunststof kap.


  sneeuwschuiverplaat niet afgedekt

  Afkeur

  Foto: Bok zonder afschermplaat


  sneeuwschuiverplaat afgedekt

  Goedkeur
  Foto: Bok met afschermplaat

 3. 3.

  In aanvulling op het bepaalde in het eerste en tweede lid, mogen bedrijfsauto's aan de voorzijde niet zijn voorzien van voorzieningen die in geval van botsing de kans op lichamelijk letsel voor andere weggebruikers aanzienlijk kunnen vergroten.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.
 4. 4.

  Het bepaalde in het eerste tot en met derde lid is niet van toepassing op voertuigdelen en voorzieningen die zich hoger dan 2,00 m boven het wegdek bevinden.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. In geval van twijfel wordt gemeten.
 5. 5.

  De wielen onderscheidenlijk banden van bedrijfsauto's:

  1. n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s.
  2. n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s.
  3. met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg:
   1. moeten goed zijn afgeschermd;
   2. mogen niet meer dan 30 mm buiten de afscherming uitsteken, en
   3. mogen niet aanlopen.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
  Toelichting

  Beoordelen wielafscherming

  Bij het beoordelen van de wielafscherming van personenauto’s en bedrijfsauto’s met een maximummassa van niet meer dan 3.500 kg meet u op de meest gunstige manier. Meestal is dit doormiddel van een verticale lijn in het midden van het wiel te trekken, zoals u ziet op de foto.

  48 - 2,3L - Beoordelen wielafscherming 1

  Foto: Een band die buiten de wielafscherming uitsteekt.

   48 - 2,3L - Beoordelen wielafscherming 2

  Foto: Een band die buiten de wielafscherming uitsteekt.

  Vleugelmoeren

  Vleugelmoeren voor de bevestiging van de wielen mogen maximaal 30 mm. uitsteken ten opzichte van de wielafscherming. De wielen(inclusief alle bevestigingsmiddelen en naven) mogen maximaal 30 mm. buiten de afscherming uitsteken.  

 6. 6.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 7. 7.

  Geen deel aan de buitenzijde van de bedrijfsauto mag zodanig zijn bevestigd, beschadigd, versleten of door corrosie zijn aangetast, dat gevaar bestaat voor losraken.
  Wijze van keuren
  Visuele controle