Spiegels

Artikel 5.3.45

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Bedrijfsauto's moeten zijn voorzien van een linkerbuitenspiegel en van een rechterbuitenspiegel.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 2. 2.

  In afwijking van het eerste lid, mogen bedrijfsauto's met een toegestane maximummassa van niet meer dan 3.500 kg zijn voorzien van een binnenspiegel in plaats van een rechterbuitenspiegel, mits met de binnenspiegel het achter het voertuig gelegen weggedeelte voldoende kan worden overzien.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 3. 3.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 4. 4.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 5. 5.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 6. 6.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 7. 7.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 8. 8.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 9. 9.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 10. 10.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 11. 11.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 12. 12.

  n.v.t. voor lichte bedrijfsauto’s
 13. 13.

  De spiegels en cameramonitorsystemen moeten deugdelijk zijn bevestigd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
  Toelichting

  Cameramonitorsysteem

  Is er volgens artikel 5.3.45 een cameramonitorsysteem  aangebracht in plaats van een vooruitkijkspiegel? Dan moet dit cameramonitorsysteem werken zolang het voertuig vooruit rijdt met een snelheid van 10 km/uur of langzamer. Rijdt het voertuig sneller of achteruit, dan hoeft het systeem niet te werken. Deze werkwijze is letterlijk overgenomen van de betreffende richtlijn. Een andere manier van inschakelen is niet van toepassing.  
 14. 14.

  Het spiegelglas van de verplichte spiegels mag geen verschijnselen van breuk vertonen en mag niet in ernstige mate zijn verweerd.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 15. 15.

  Indien in een bedrijfsauto het stuur aan de rechterzijde is geplaatst, moeten alle verplicht aanwezige voorzieningen voor indirect zicht in spiegelbeeld geplaatst zijn ten opzichte van de situatie waarbij het stuur links is geplaatst. Een linker buitenspiegel dient altijd aanwezig te zijn.
  Wijze van keuren
  Visuele controle
 16. 16.

  In afwijking van het eerste, tweede, derde, vijfde, zevende en elfde lid mogen verplichte spiegels zijn vervangen door goedwerkend camera-monitorsystemen. Indien spiegels vervangen zijn door camera-monitorsystemen, dan moeten deze systemen deugdelijk bevestigd zijn.
  Wijze van keuren
  Visuele controle.