Bijzondere constructies

Artikel 5.12.70

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Op aanhangwagens die zijn voorzien van andere inrichtingen tot het koppelen van voertuigen dan bedoeld in de artikelen 5.12.67 tot en met 5.12.69, zijn de artikelen 5.3.66, 5.3.67, 5.3.68 en 5.3.69 is van overeenkomstige toepassing.
  Wijze van keuren
  De wijze van keuren bij de artikelen 5.3.66, 5.3.67, 5.3.68 en 5.3.69, van overeenkomstige toepassing.
  Toelichting

  Vaste verbinding tussen bedrijfsauto en aanhangwagen

  Een voertuigcombinatie (auto transporter) met een vaste koppeling moet u volledig keuren. Een voertuigcombinatie rijdt niet zonder aanhangwagen. De koppeling beoordeelt u voor zover dit mogelijk is in aangekoppelde toestand.  

  Let op: Dit  geldt niet voor de koppeling van een 'click-star' voertuig. Deze voertuigen moeten helemaal afgekoppeld zijn als u deze beoordeelt. De opleggertrekker moet rondom vrij zijn voor de APK. Dit is nodig zodat u alle keuringseisen op een normale manier kunt controleren.

 2. 2.

  De achtertraverse van deze aanhangwagens, met inbegrip van alle profielen die daar deel van uitmaken, moet deugdelijk zijn bevestigd en mag:
  1. geen breuken of scheuren vertonen, en
  2. niet door corrosie zijn aangetast, met uitzondering van corrosie van het oppervlak.
  Wijze van keuren
  Visuele controle, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.