Reminrichting toegestaan

Artikel 5.12.31a

Actuele regelgeving

  1. 1.

    Opleggers, aanhangwagens met een stijve dissel en middenasaanhangwagens waarvan de statische verticale belasting die naar de grond wordt overgebracht door de as of assen van ten hoogste 750 kg bedraagt, mogen zijn voorzien van een reminrichting.
    Wijze van keuren
    Visuele controle, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt
  2. 2.

    De reminrichting, bedoeld in het eerste lid, moet voldoen aan de eisen bedoeld in artikel 5.12.31.