Onderdelen en werking drukluchtremmen

Artikel 5.12.35

Actuele regelgeving

 1. 1.

    Aanhangwagens met een drukluchtremsysteem moeten zijn voorzien van:

  1. drukmeetpunten waarmee de drukken die worden ingestuurd in de drukluchtremcilinders op iedere as, kunnen worden gemeten, en
  2. een drukmeetpunt waarmee de druk vóór elke drukluchtremkrachtregelaar kan worden gemeten.
  Wijze van keuren
  Visuele controle, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.
  Toelichting

  Beoordeling overstroomventiel drukluchtremsysteem

  Het beoordelen van de juiste werking van een overstroomventiel in een drukluchtremsysteem is geen eis voor de APK.

 2. 2.

  Drukluchtremkrachtregelaars moeten goed functioneren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle met behulp van manometers, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt, waarbij de rem in werking wordt gesteld. Indien mogelijk wordt de controle ook uitgevoerd wanneer de drukluchtremkrachtregelaar de volle druk doorstuurt. Controle op het goed functioneren kan achterwege blijven, indien een controle is uitgevoerd volgens het derde lid.
  Toelichting

  Simuleren drukluchtremkrachtregelaar (ALR)

  Heeft het voertuig een drukluchtremkrachtregelaar (ALR) met een goed functionerende simulatieaansluiting? Dan moet u de drukluchtremkrachtregelaar simuleren. Daarvoor heeft u niet perse een reduceerventiel nodig. U kunt ook de druk in het luchtdrukremsysteem gebruiken. Voor het bepalen van de druk op de simulatieaansluiting kunt u een manometer of de luchtdrukmeter op het dashboard van het (trekkend) voertuig gebruiken.
 3. 3.

  Aanhangwagens met drukluchtremkrachtregelaars, in gebruik genomen na 30 september 1981, moeten zijn voorzien van een plaat waarop duidelijk leesbaar de afstelling van de drukluchtremkrachtregelaars is vermeld. De vermelde drukluchtremkrachtregelaars moeten aanwezig zijn en moeten globaal zijn afgesteld zoals voor de beladingstoestand van het voertuig is vermeld op de plaat.
  Wijze van keuren

  Visuele controle op de aanwezigheid, waarbij het merk en type van de drukluchtremkrachtregelaar mag afwijken. Indien ter plaatse de daadwerkelijke aslast of veerbalgdruk kan worden vastgesteld, vindt de controle van de afstelling van de drukluchtremkrachtregelaars plaats met behulp van manometers, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Hierbij wordt de rem in werking gesteld waarbij de afstelling ten hoogste 0,5 bar mag afwijken van de gegevens op de plaat. De volgende twee afstellingen moeten ten minste worden gecontroleerd:

  1. de stand waarin de regelaar zich bevindt behorende bij de vastgestelde aslast, en
  2. wanneer de regelaar de volle druk doorstuurt, voor zover dit mogelijk is zonder demontage.

  Indien ter plaatse de daadwerkelijke aslast of veerbalgdruk niet kan worden vastgesteld, vindt een globale controle van de afstelling van de drukluchtremkrachtregelaars plaats met behulp van manometers, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt. Hierbij wordt de rem in werking gesteld. Bij een niet maximaal belaste as wordt de werking van de regelaar gecontroleerd door:

  1. de druk te meten die de regelaar doorstuurt in de stand waarin deze zich dan bevindt;
  2. de afstelling te meten van de stand waarin de regelaar de volle druk doorstuurt, voor zover mogelijk zonder demontage.

  De onder punt b gemeten druk moet hoger zijn dan de druk vastgesteld onder punt a. Indien de betreffende as nagenoeg maximaal is belast, mag de onder punt b gemeten druk gelijk zijn aan de vastgestelde druk onder a.

 4. 4.

  De ontwateringsventielen van reservoirs moeten goed functioneren.
  Wijze van keuren
  Visuele controle, waarbij het ontwateringsventiel, indien mogelijk, moet worden bediend.