Verbod van andere dan verplichte of toegestane lichten

Artikel 5.12.65

Actuele regelgeving

 1. 1.

  Aanhangwagens mogen niet zijn voorzien van:
  1. meer lichten en retroreflecterende voorzieningen dan in de artikelen 5.12.51, 5.12.57 en 5.12.57a is voorgeschreven of toegestaan, en
  2. in het voertuig aanwezige lichten of objecten die licht uitstralen naar de buitenzijde van het voertuig.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Indien lichtarmaturen aanwezig zijn die niet zijn voorgeschreven dan wel toegestaan, mogen de lichten hiervan niet werken.
 2. 2.

  Aanhangwagens niet in gebruik bij de in de artikelen 29 en 30b, eerste lid, van het RVV 1990 bedoelde diensten, mogen niet zijn voorzien van lichtarmaturen voor blauwe zwaai-, flits- of knipperlichten of voorwerpen die de indruk wekken dat het voertuig is voorzien van een dergelijke lichtarmatuur.
  Wijze van keuren
  Visuele controle. Aan deze eis wordt niet getoetst tijdens de periodieke keuring ten behoeve van de afgifte van een keuringsrapport.