Stabilisatoren

Artikel 5.12.26

Actuele regelgeving

  1. Stabilisatoren moeten deugdelijk zijn bevestigd en mogen geen breuken of scheuren vertonen.
    Wijze van keuren
    Visuele controle, terwijl de aanhangwagen zich boven een inspectieput of op een hefinrichting bevindt.